banner ad

mySASY – první dojmy po měsíci měření

20.02.2019 | Autor: | 1 komentář

Na začátku letošního roku se mi naskytla možnost vstoupit do týmu A mySASY, kterou jsem s radostí a zájmem využil. Tento příspěvek přináší stručné vysvětlení programu a shrnutí výsledků a zkušeností z měsíčního měření.

Stručně řečeno, jedná se o spektrální analýzu variability srdeční frekvence. Pod tímto si asi nikdo nepředstaví moc konkrétního, takže zjednodušeně: Přesto, že se srdeční frekvence zdá být v klidu konstantní, při měření s velkou přesností (až na 0,001 s) lze mezi vzdálenostmi po sobě jdoucích tepů pozorovat větší či menší rozdíly. Tyto rozdíly způsobuje ovlivňování srdeční frekvence pomocí autonomního nervového systému. Prostřednictvím monitorování těchto rozdílů a jejich popisu lze potom hodnotit celkovou aktivitu autonomního nervového systému.

K čemu to má být? Toto měření by mělo určit, jaká je adaptace organismu na zatížení, tj. jaký je vývoj a aktuální stav těla při tréninku.

Z dostupných informací vyplynulo, že zkušenosti se systémem jsou hlavně u běžců na „kratší“ (z hlediska ultramaratonu, kterému se věnuji) vzdálenosti, triatletů a plavců. Pokud jsem vypozoroval správně, zkušeností z oblasti ultra je velmi málo. Svůj vstup do programu jsem tedy chápal jako jakousi průkopnickou misi s tím, že nástroj budu používat k monitorování stavu a progresu spíše než k řízení samotného tréninku.

Proč pouze k monitoringu? Jako ultraběžec musím odběhat určitý nemalý objem kilometrů a zkracování či vynechávání tréninků nepřichází v úvahu. Flexibilita je při mém přístupu k tréninku hodně malá. Padla připomínka, že se tak mohu dostat do stavu přetrénovanosti, ale to se mi za ty roky a odběhané tisíce kilometrů nestalo, takže v tomto ohledu obavy nemám. Na druhé straně, není od věci sledovat, zda aktuální pocit z tréninku odpovídá výsledkům mySASY.

Měření probíhá tak, že ihned po vzbuzení připínám hrudní pás, zapínám aplikaci na mobilu a měřím – přibližně 150 tepů vleže, 360 vestoje a na závěr opět 360 vleže. Následuje zadání subjektivních informací, tj. nálady, náročnosti předchozí zátěže a i objektivních údajů, jako je délka tréninku a délka spánku (a jeho kvalita). mySASY z toho vypočítá tréninkovou kapacitu, kompenzaci (což já chápu jako připravenost k tréninku) a funkční věk.

Zde je ukázka z posledního měření:

Kapacita ukazuje, že mám relativně dobře doplněnou energii, spotřebu na průměru, tj. jsem v zeleném pásmu a měl bych být dobře připraven k dalšímu tréninku.

To je ještě podpořeno ukazatelem kompenzace, který se nachází na 119 %, tj. superkompenzaci.

Praktická zkušenost z měsíčního měření mi říká, že je pro mne hlavní ukazatel kompenzace. Pokud ji mám výše než 100 % nebo se k této hodnotě blíží, vždy se mi ráno běží dobře a lehce. Pokud je nízko, trénink podle aktuální hodnoty více či méně bolí.

Ukazatel funkčního věku je více méně informativní a nemá pro mne žádný zásadní význam.

Dalším zajímavým aspektem je sledovat, jak se tréninková kapacita a kompenzace mění v čase.

Trend kapacity ukazuje, jaký jsem somatický typ. Při posledním měření jsem byl z 80 % klasik (zde mám – podle slovního vysvětlení – dobrý předpoklad pro kvalitní tréninkovou odezvu).

Asi nejzajímavější je sledovat průběh kompenzace v čase.

Zde pozoruji velmi zhruba šestidenní cyklus. To se kryje s mým tréninkem, kdy mám v pondělí volno a moje kompenzace je dole po náročném tréninku z předchozího týdne, po odpočinku v úterý a středu kapacita roste, čtvrtek a pátek zůstává stabilní a poté pomalu klesá při víkendových dlouhých bězích. Vím tedy, že prostředek týdne bude příjemný, zatímco víkend náročný. To mi vyhovuje, protože potřebuji, aby to při víkendových dlouhých trénincích bolelo a tělo a mysl si zvykla (nebo neodvykla) na zátěž při skutečném ultra.

V soustavném měření budu pokračovat alespoň do startu Ultra Milano Sanremo a poté vyhodnotím celkový přínos tohoto programu.

Jako u všech podobných věcí upozorňuji, že se jedná o vyloženě subjektivní zkušenosti, které se mohou (a pravděpodobně budou) lišit od dalších sportovců. Proto vše prosím berte s rezervou.

Poděkování za zařazení do týmu A a možnost bezplatného používání systému patří mySASY.

Kategorie článku: Firstpage, SportArticle

Komentáře (1)

  1. Zdeněk Votava

    Díky za článek. Systém vypadá zajímavě, jsem zvědav co přinese vyhodnocení.